Aktivnosti NSHS 2009

Svetska nedelja homeopatske svesnosti (SNHS) – April 10-16. 2010. godine – Mentalno Zdravlje

who-logoMentalno Zdravlje – balans uma i tela

Život u 21. veku pruža nam raznovrsne nove tehnologije kako bismo živeli lakše. Međutim, sa druge strane, život je postao opterećujući, komplikovan i konfuzan. Sve je vise ljudi koji pate od emotivnih i mentalnih bolesti i traže pomoć kako bi pronašli balans u svome životu. Stres i emocionalni disbalans takođe može dovesti i do fizičkih oboljenja. Prema SHO – Svetskoj homeopatskoj organizaciji (1948) „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja a ne jedva odsutne bolesti ili slabosti.“

 

whae-2010-01jpgHomeopoatija može da pomogne kod:

  • Poremećaja učenja / ADHD / autizam
  • Problema sa spavanjem
  • Poremećaja u ishrani
  • Poremećaja raspoloženja (na pr: depresija, bes, preopterećenost)
  • Anksioznih poremećaja / Strahova
  • Bolesti zavisnosti
  • Koncentracije / pamćenja i Kognitivnih problema (na pr: Alchajmerove bolesti, ADD)
  • Impulsivnosti

Da li se homeopatske remedije mogu mešati sa lekovima konvencionalne medicine?

Pacijenti sa psihološkim problemima često moraju uzimati i konvencionalne lekove. Ove terapije se ne smeju menjati ili remetiti bez konsultacije sa stručnim terapeutom. Homeopatski tretman može da se sprovodi istovremeno sa konvencionalnom terapijom bez ikakvih nus-efekata ili bilo kakvih farmakoloških reakcija.

Kako mogu da naučim više?

Tokom svetske nedelje homeopatske svesnosti 2010, homeopate širom sveta će informisati javnost o mogućnostima homeopatije da vrati balans u život.
www.worldhomeopathy.org