Homeopatija za stomačne tegobe

Datum: 10. april u 19 h
Tema: Homeopatija za stomačne tegobe
Predavač: Ljiljana Rackov, registrovani homeopata
 
Obavezna je najava prisustva 021 451 567 ili homeons@gmail.com