MY MOP

MYMOP2 (Make Yourself Medical Outcome Profile verzija 2) je pacijentima vođen merni instrument za merenje njihovih problema , koji omogućava pacijentima da izaberu probleme koji su za njih najvažniji i na koje koje treba obratiti pažnju. To je besplatno, klinički svrsishodno merilo.

Tokom konsultacija sa vašim pacijentom, zamolite pacijenta da popuni MYMOP sa vama. Pacijent sam odlučuje koji simptom je za njega najproblematičniji (mogu da predlože i dodatni simptom koji je sa njim u vezi) i ocenjuju težinu tog simptoma. Zatim se odlučuju za aktivnost koju bi želeli da poboljšaju ( to može biti nešto što nam se čini nevažnim kao što je češljanje ili obuvanje čarapa ili može biti nešto važnije ) i ocenjuju koliko im taj simptom smeta u obavljanju izabrane aktivnosti. Pacijenti takođe ocenjuju svoje opšte blagostanje i zapisuju lekove koje koriste za ublažavanje navedenog simptoma, uključujući i doze. Nakon toga se sprovodi praćenje i proučavanje promena u rezultatima i dozi lekova posle dogovorenog vremenskog perioda.Važno je koristiti nemodifikovanu verziju MYMOP2 formulara zbog validnosti i pouzdanosti.

Posredstvom MYMOP-a ne otkrivate samo efektivnost tretmana koji pacijent koristi , već postavljate svog pacijenta na centralno mesto usresređujući se na probleme koji su od najvećeg značaja za njega i omogućavate mu da sam postavi ciljeve koje želi da ostvari tokom lečenja.

MYMOP2 može da se koristi kod pacijenata koji imaju jedanaest ili više godina. Iako nije validiran za korišćenje kod mlađe dece, autor ističe da MYMOP2 može da se popuni uz pomoć roditelja ili staraoca. Ista osoba bi trebala da pomogne i tokom daljeg praćenja.

MYMOP2 >>>

MYMOP21 test >>>