Program za drugu godinu studija

PROGRAM ZA 2008.GODINU OSNOVNIH STUDIJA IZ HOMEOPATIJE (PRODUBLJIVANJE)

Generalno: Carstva i porodice, sa papirnim slučajevima i video slučajevima

15.-17. februar (Christel Lombaerts)
Mineralno carstvo, redovi i kolone, 1. red, kiseline
Nozode

15.-16. mart (Udruženje)
Porodica Liliacea i MM Lilium tigrinum
MM Conium, Kali carb, Helleborus, Hyosciamus,

4.-6. april (Anne Vervarcke)
2. red periodnog sistema
Porodica Papaveracea

10-11. maj (Udruženje)
Porodica Compositae
Karakteristike morskih lekova

30. maj – 1. jun (Jean-Luc)
Porodica Solanacea
Droge
Halogeni

14.-15. jun (Udruženje)
Etika u homeopatiji
Porodica paukova i MM tri pauka
Carstvo gljiva i MM dve gljive
Aurum

25.-29. august: Letnja škola sa Dineshom

27.-28. septembar (Udruženje)
Ponavljanje grupa jedinjenja
Porodica Ranunculacea

24.-26. oktobar (Christel Lombaerts)
3. red periodnog sistema
Mleka

28.-30. novembar (Anne Vervarcke)
4. red periodnog sistema
Klinike

13.-14. decembar (Udruženje)
Porodica Loganiacea
Insekti

ISPIT 24.01.2009