2005. godina

Nakon završteka školovanja shvatili smo da postoji potreba za profesionalnom saradnjom, razmenom znanja i iskustva, kao i boljim upoznavanjem homeopata međusobno. Iz tih razloga smo odlučili da jednom mesečno organizujemo stručne sastanke. Ti sastanci su informativno - edukativni i praktični sastanci tipa supervizije. Slede teme koje smo obrađivali tokom 2004. i 2005. godine.
Teme rađene na stručnim sastancima  23.VII 2004. a)Prikaz Šoltenovog predavanja o Lantanoidima b)Prikaz slučaja multiple skleroze lečen Lantanoidima. 27.VIII 2004. a)¨Psihologija alergijskih oboljenja¨ b)¨Homeopatske kijavice (prikaz slučaja)¨ 29.X 2004. a) Prikaz slučaja Cimicifuga b) Prikaz slučaja Alumina c) Diskusija u vezi teškoća odredjivanja leka po Šankaranu d) Šta su mijazme u tumačenju u homeopatskoj praksi raznih autora 3.XII 2004. a) ¨Mijazmi - kako ih tumačiti?¨ b) ¨Homeopatska iskustva sa Alloxanumom ¨ d) ¨ Lac tigrinum¨ - prikaz slučaja 21.I 2005. a) " Uvod u sistematiku biljaka ¨ b)¨ Signatura porodice Ranunculaceae ¨ c)¨ Kratak pregled nedavno završenog seminara Rajana Šankarana u Bombaju ¨ 14.VI 2005. I deo - uvod ¨ Kratak pregled periodnog sistema i grupne karakteristike LANTANOIDA¨ II deo - ¨Prikaz slučajeva lantanoida i biljne porodice Caryophyllapeae¨ 23.IX 2005. - Razmena iskustava u vezi Šankaranovog metoda rada 21.X 2005. - Porodica Papaveraceae 18.XI 2005. - Porodica Liliaceae 16.XII 2005. - Biljni lekovi u homeopatskoj praksi