Sheila Ryan

SUPERVIZIJA - ŠILA RAJAN (Sheila Ryan) - 11. i 12. maj 2013. godine u Novom Sadu Napredni seminar iz Homeopatske kliničke supervizije koji će voditi Šila Rajan. sheila-ryanŠila Rajan je Klinički upravnik Škole za homeopatiju u Velikoj Britaniji, član Udruženja homeopata (SoH) i akreditovan nastavnik supervizije od strane Evropskog udruženja za superviziju, mentorstvo i savetovanje. Autor je knjiga: Vitalna praksa, Homeopatski i supervizirani put i Svesna supervizija u okviru antologije Strastna supervizija. Ova dvodnevna praktična radionica uvešće vas u proces supervizije sa svesnim, homeopatskim pristupom preko unutrašnje senzacije.   Radionica će uključiti:
  • Osnovne veštine observacije, refleksije i fit-beka unutar supervizorskog matriksa.
  • Homeopatsku metodu ocenjivanja prilikom supervizije studenata.
  • Kako razrešiti zaglavljene slučajeve; odnosi i vežbe kroz pregled 4 carstva.
  • Istraživanje homeopatskih principa sličnosti, individualnosti i minimalne doze u okviru konteksta supervizije.
  • Praktikovaćemo svesnost da bismo osvestili osećaj kao najpouzdaniji način za poboljšavanje, oživljavanje i osvežavanje našeg praktičnog, kako homeopatskog, tako i supervizorskog rada.
Cena seminara će naknadno biti objavljena.
  • za članove Udruženja koji su članovi duže od 5 godina popust 20%
  • za članove Udruženja koji su članovi 3-5 godina popust 15%
  • za članove Udruženja koji su članovi 1-3 godina popust 10%
Prijave na: tel 021/451-567 ili mejlom homeons@gmail.com Rok za prijave i plaćanje kotizacije u iznosu od 30% je 31.mart 2013. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika.