Supervizija

Supervizija predstvlja kompleksan rad kako na razvoju sposobnosti terapeuta u homeopatskoj praksi tako i na razvoju ličnosti samog homeopate. Rad se odvija na više nivoa
  • podrška u razvoju kliničke prakse
  • podrška u rešavanju i razumevanju slučajeva u kojima smo ,,zaglavljeni"
  • podrska ličnosti homeopate u odnosu : homeopata - pacijent
  • produbljivanje problema i rešavanje konfliktnih situacija
  • produbljivanje znanja o filozofiji , MM i razumevanje Organona u praksi i drugo.
Rad je organizovan u grupama od troje do devetoro homeopata. Grupe su zatvorenog tipa sto znači da kada se grupa oformi i krene sa radom , ne menja sastav prisutnih. Sastanci su jedom mesecno, jednm u par meseci ili po dogovoru i potrebama grupe. Jedna supervizijska sesija traje 3 ili 6 sati, sa malim pauzama i velikom pauzom u slučaju da se radi 6 sati.Grupa je pod zavetom ćutnje, radi na razvoju poverena unutar grupe kao i na podršci članova da iskreno i bez predrasude iznose svoje probleme. Moze se raditi:
  • supervizja papirnog slučaja
  • supervizija živog slučaja
  • supervizija homeopate
Pored grupnih rade se i individualne supervizije - supervizor : homeopata u cilju gore navedenog. Grupa ( individua ) se unapred dogovara o programu rada. Cilj supervizije je razvoj homeopatije , koji je jedino moguć kroz rad homeopate na razvoju ličnih sposobnosti, produbljivanju znanja i iskustva, što za rezultat daje povećan broj uspešno rešenih slučajeva.

Jasmina Vračarić Đakonović