Kalendar

  • Categories
    Ostala dešavanja
    Udruženje Homeopata Hahnemann
nov
25
Pet
IZBORNA SKUPŠTINA
nov 25 @ 18:00

Udruženja „Hahnemann“ biće održana u Novom Sadu u prostorijama Udruženja

25. novembra 2016. godine, petak, sa početkom u 18 h

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je Homeopate upisane u Registar homeopata Udruženja, završene homeopate, počasni članovi, po dva predstavnika polaznika škole sa svake godine studija i jedan predstavnik iz grupe – ostalih članova.

Na IZBORNOJ SKUPŠTINI razrešavaju se dužnosti sadašnji članovi organa Udruženja i biraju novi.

Pozivamo vas da ostvarite svoje pravo i obavezu i da ravnopravno sa drugim članovima Udruženja učestvujet e u radu Skupštine, birate i budete birani u organe Udruženja:

1) Upravni odbor;
2) Nadzorni odbor;
3) Etički odbor

U organe Udruženja može biti biran član koji je član najmanje tri uzastopne godine.

Potrebno je da kandidati pošalju kratku biografiju i obrazlože želju koja ih pokreće na ovaj vid angažovanja. Biografije treba dostaviti na mejl Udruženja homeons@gmail.com do 24. oktobra tekuće godine.