Istorijat škole za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“

Obrazovanje prvih homeopata u Srbiji počelo je u Novom Sadu 1997. godine u saradnji sa Londonskim internacionalnim koledžom ( LICH) i školovane su dve generacije homeopata koje su počele prve homeopatske korake na ovim prostorima. Sticanjem kliničkog homeopatskog iskustva kroz kontinuiranu stručnu edukaciju, započeli su saradnju sa drugim homeopatskim školama u Evropi. Uspostavljanjem saradnje sa belgijskim Centrom za klasičnu homeopatiju (CKH)  organizovana je napredna dvogodišnja edukacija za homeopate koji su već završili osnovno obrazovanje iz homeopatije. Tokom vremena su se stekli uslovi za zajedničko otvaranje škole za homeopatiju, tako da danas Škola za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” i belgijski Centar za klasičnu homeopatiju organizuju četvorogodišnju edukaciju iz homeopatije u Novom Sadu. Ova saradnja se uspešno odvija od 2007. godine.

U školi se izučava klasična homeopatija zasnovana na holističkom pristupu zdravlja ljudskog bića. Holistički pristup podrazumeva uočavanje mentalnih, emocionalnih i fizičkih disbalansa čoveka. Na osnovu slike tih poremećaja ravnoteže prepisuje se jedno homeopatsko sredstvo koje treba da u celosti vrati fizičko zdravlje i mentalno-emocionalnu  harmoniju.  Naglasak same škole jeste na metod senzacije koji je inače metod sa najdubljim prilazom ka ljudskoj suštini, a pokazao se i kao najdelotvorniji metod u homeopatiji.

U prve dve godine edukacije,  izučava se klasična homeopatija, što podrazumeva izučavanje homeopatske teorije i filozofije, materije medike i repertorijuma, kao i spravljanje homeopatskih sredstava. Proučavanje filozofije homeopatije podrazumeva izučavanje osnovnih homeopatskih principa isceljenja. U okviru materije medike izučavaju se osnovna homeopatska sredstva. Polaznici škole imaju priliku deo tih sredstava prave tokom nastave zajedno sa svojim predavačima i ostalim kolegama. To su radionice na kojima su svi nesebično posvećeni izradi homeopatskih sredstava i gde vlada izuzetno dobra energija.

Na trećoj i četvrtoj godini pažnja se posvećuje kliničkom radu sa pacijentima. To podrazumeva razgovore sa pacijentima, dijagnostiku i traženje najboljeg puta za isceljenje pomoću homeopatskog sredstva. Razmena iskustva među samim studentima je dragocena. Oni su već u mogućnosti da pomognu u isceljenju različitih bolesnih stanja uz svesrdnu pomoć svojih predavača – mentora, jer samo neposredno iskustvo u radu i isceljivanju nam otvara vrata za široko polje homeopatije.

Škola za klasičnu homeopatiju iz Novog Sada je inače jedina škola takve vrste u okruženju tako da je pohađa veliki broj ljudi iz svih republika bivše Jugoslavije. Zato je škola, želeći da izađe u susret svima koji hoće da izučavaju homeopatiju, prilagodila i približila nastavu polaznicima,  a naročito onima koji putuju iz drugih gradova ili država. Nastava se odvija tokom jednog vikenda mesečno, tako da je omogućeno ljudima koji se bave i  drugim poslovima, a žele da izučavaju homeopatiju,  da prisustvuju nastavi. U okviru predavanja postoji i praktična nastava na kojoj polaznici primenjuju stečeno znanje, a koja se organizuje petak pred vikend predavanje u trajanju od četiri školska časa.

Za svaku godinu edukacije, škola obezbeđuje skripte, koje su bazirane na predavanjima, a koje služe kao osnova, uz ostalu obaveznu i preporučenu literaturu, za uspešno polaganje ispita. Polaznici se podstiču na samostalan rad i u stalnoj su vezi sa predavačkim timom škole u vezi bilo kakvih nedoumica.

Stalna komunikacija polaznika i predavačkog tima odvija se  elektronskim putem vezano za sva obaveštenja i eventualne izmene i dopune predviđenog rada škole. Takođe, jednom mesečno su organizovane konsultacije sa jednim od iskusnih predavača kako bi polaznici lično ili putem elektronskih medija dobili odgovore na sva pitanja koja imaju, a koja se tiču gradiva koje trenutno izučavaju. Članovi predavačkog tima, dva puta u toku školske godine, rade superviziju svakog polaznika kako bi kroz taj rad zajedno prevazišli lične i profesionalne dileme.

Predavanja su interaktivna, veoma intenzivna i zanimljiva. Prenos znanja se vrši ne samo kroz puku teoriju, nego se svi predavači trude da prenesu sve ono što su stekli kroz višegodišnje iskustvo. Danas sa ponosom možemo da kažemo da su neki od naših prvih polaznika uključeni kao predavači u nastavu i da već uspešno izlažu radove na homeopatskim kongresima i objavljuju ih u homeopatskim internacionalnim časopisima. Kako škola radi u saradnji sa belgijskim Centrom za klasičnu homeopatiju, jedanput godišnje kolege iz Belgije predaju u okviru škole.

Na trećoj i četvrtoj godini školovanja, studenti imaju priliku da u okviru redovne školarine,  jednom godišnje prisustvuju seminaru homeopate svetskog renomea. Takođe mogu da prisustvuju seminarima sa iskusnim i uspešnim homeopatama koje organizuje Udruženje po povoljnijim uslovima, a koji imaju za cilj dodatnu edukaciju. To su veoma popularni seminari koje u velikom broju posećuju i homeopate iz regiona.

Svaki polaznik škole kroz izučavanje homeopatije, njeno duboko razumevanje i suptilne metode isceljenja, istražuje i samog sebe. Otkrivajući jedan novi svet otkrivamo i smisao sopstvenog postojanja. Otvorenog uma i duše pristupamo isceliteljskom radu na sebi a potom i dar stečen izučavanjem homeopatije možemo primeniti u radu sa ljudima koji žive oko nas, a kojima je pomoć preko potrebna. Homeopatija je zaista poklon univerzuma svim živim bićima. Pridružite nam se da je zajedno upoznamo!

autor:
Danijela Stjepanović