Nastavni kadar i organizacija škole

Upravni tim škole

Članovi upravnog tima škole su Prof. dr Tatjana Brkanić, Tijana Ružić i dr Lidia Turo.

Predavački tim škole

Predavački tim škole čine predavači Škole za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” i predavači iz belgijskog Centra za klasičnu homeopatiju CKH. 

 

TIM PREDAVAČA ŠKOLE KLASIČNE HOMEOPATIJE „HAHNEMANN“

Dr Eva Čik Nađ

Rođena sam 1960. godine. U Novom Sadu sam završila gimnaziju, Medicinski fakultet, specijalizaciju iz epidemiologije i dobila zvanje magistra medicinskih nauka završno sa 1995. godinom. Radim u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, ali je moj istinski životni poziv – homeopatija. Homeopatiju sam zavolela 1998. godine zahvaljujući Piteru Čepelu, koji je bio pionir po pitanju organizovanog školovanja iz klasične homeopatije na ovim prostorima. Osnovne studije sam završila 2000. godine, a napredne studije 2003. godine po planu i programu londonskog koledža LICH. Homeopatsku praksu sam započela pre 8 godina u Udruženju za klasičnu homeopatiju Hahnemann u Novom Sadu. U periodu od 2001. do 2003. god.bila sam tutor u kliničkom radu za studente druge generacije u okviru LICH-a. 2003. god. sam upisana i u zvanični registar homeopata naše zemlje. U tom periodu sam već čitala knjige dr. Šankarana koji me je fascinirao dubinom razumevanja ljudskog stanja. Seminari dr. Maheša Gandija su mi još više približili Šankaranovu metodu u kliničkom radu. Ovaj sistem rada sam učila i na naprednim studijama belgijske škole – CKH u periodu 2004-2006. da bi 2007. godine i sama ušla u nastavu kao predavač novoj generaciji Udruženja za klasičnu homeopatiju Hahnemann i belgijske škole CKH. U cilju sopstvene edukacije učestvovala sam na još 23 seminara u zemlji i inostranstvu tokom proteklih 6 godina. Osnivač sam i koordinator stručnih sastanaka u novosadskom udruženju od 2004. godine, čiji je cilj razmena novih saznanja i iskustava u homeopatskoj teoriji i praksi među kolegama.

**************

Tijana Ružić

Rođena je 16.04.1973. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinsko obrazovanje je stekla na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

Od 1999. do 2008. godine radi u nevladinom sektoru na poslovima pomirenja i intergacije dece nakon ratova na prostorima bivše SFRJ. U toku rada na pomirenju dece prošla je kroz razne treninge nenasilne komunikacije, asertivnosti, aktivnog slušanja, pomirenja, individualne pomoći i dr. Od 2002. do 2005. godine pohađala je školu transakcione psihoanalize.

Od 2001. godine počela je studije homeopatije u trajanju od četiri godine koje je organizovao London Internacional College of Homeopathy (LICH) u Novom Sadu i Beogradu, a koje je završila 2006. godine. Uporedo je pohađala i napredne studije u trajanju od dve godine, koje je organizovao Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije, gde je uspešno položila završni ispit. Od 2003. godine praktikuje homeopatiju u Novom Sadu i ima praksu od preko 2000 pacijenata.

Od 2004. godine počinje da radi kao tutor sa studentima homeopatije, dok od 2006. godine je predavač homeopatske umetnosti isceljenja u Beogradu. Od 2007. godine predaje i u školi homeopatije koju organizuje Udruženje za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ iz Novog Sada u saradnji sa Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije.

Član je Registra homeopata u Udruženju za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ od 2007. godine.

Hobi su joj slikanje, vajanje i pravljenje sapuna.

**************

Dr Tatjana Brkanić

Rođena je 11.11.1963. godine. Medicinski fakultet- odsek stomatologiju završila je 1987. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2008. godine. Zaposlena je u zvanju docenta na Medicinskom fakultetu Novi Sad i Klinici za stomatologiju Vojvodine. Homeopatsko obrazovanje počela 1998. godine u organizaciji Londonskog internacionalnog koledža za klasičnu homeopatiju (LICH). Osnovne studije završila 2000. a napredni nivo 2002. godine. Radila je kao tutor na kliničkim vežbama za studente homeopatije druge generacije u okviru LICH-a. Takođe je pohađala napredne studije homeopatije u okviru Belgijskog centra za klasičnu homeopatiju (CKH). Tokom 10 godina bavljenja homeopatijom pohađala je brojne seminare poznatih svetskih homeopata. Radi sa pacijentima u Novom Sadu. Kao predavač učestvuje u edukaciji studenata homeopatije u okviru CKH i Udruženja Hahnemann, a posebnu paznju poklanja ličnom razvoju studenata, primenom kreativnih radionica i meditativne prakse.

**************

Spomenka Dragojević

Rođena 1963. godine u Osijeku. Srednju medicinsku školu završila 1983. godine u Slavonskom Brodu. 2003. godine završila dvogodišnje studije homeopatije pri London Internacional College of Homeopathy (LICH) 2006. završila napredne studije iz klasične homeopatije u trajanju od dve godine pri Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije gde uspešno polaže završni ispit. Od 2003. godine praktikuje homeopatiju u Novom Sadu. Od 2007. godine predaje u školi homeopatije koju organizuje Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije u saradnji sa Udruženjem za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ iz Novog Sada. Član je Registra homeopata u Udruženju za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ od 2007. godine. Usmerena prema Šankaranovom sistemu. Pohađala njegov seminar u Budimpešti. Takođe, pohađala i seminare dr Maheša Gandija, Viđajakara, Šoltena, Vermulena, Divije Čabre…

**************

dr Lidia Turo

Rođena je 5.decembra 1974.godine u Duisburgu, u Nemačkoj. Na Medicinskom fakultetu diplomirala je 1998.godine, a specijalizaciju iz epidemiologije završila 2005.godine. Zaposlena je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad gde je Načelnik Odeljenja za očuvanje i unapređenje zdravlja. U homeopatiju se zaljubila „na prvi pogled“ na uvodnom predavanju Petera Chappella 1997. godine i od tada je punim entuzijazmom posvećena ovoj predivnoj nauci. Osnovne studije iz homeopatije završila je 2000. godine, a napredne 2002. godine u organizaciji Londonskog internacionalnog koledža za klasičnu homeopatiju (LICH). U toku studija je prošla obuku pripreme homeopatskih lekova u homeopatskoj farmaceutskoj firmi „Helios“ u Tunbridge Wells-u, u Engleskoj. Od 2004.- 2006.godine pohađala je napredne studije belgijskog Centra za klasičnu homeopatiju CKH. U konstantnoj želji da proširuje svoje znanje pohađala je brojne seminare renomiranih homeopata u zemlji i inostranstvu. Upisana je u Registar homeopata Udruženja 2003. godine. 2007. godine bila je koordinator Nedelje svetske homeopatske svesnosti (NSHS) za Srbiju, koja ima za cilj promovisanje homeopatije u svim zemljama sveta. Od 2007. godine je član Upravnog tima škole Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“, koja se realizuje u saradnji sa belgijskim Centrom za klasičnu homeopatiju – CKH.  

 

SARADNICI ŠKOLE

Sečedi Ferenc

Rođen je 1963. godine u Bečeju. 1989. godine, završio je Veterinarski fakultet u Beogradu. 2002. godine  savladao je veštine, koje otvaraju put prema altenativnim metodama lečenja; radiestezija, psihotronika, hipnoza, neurolingvističko programiranje i kiropraktika. 2008. godine u Budimpešti, završio je homeopatske studije iz veterine i stekao je međunarodnu diplomu; IAVH-diploma. 2011. godine završio je i humane homeopatske studije u homeopastskoj školi „Hahnemann“ u Novom Sadu. Radi po metodi senzacije Dr.Sankarana. Od 2010 godine je predavač u školi za veterinarsku homeopatiju u Budimpešti. Od 2012 godine predaje u homeopatskoj školi „Hahnemann“ u Novom Sadu. Od jeseni 2012. godine vodi školu za veterinarsku homepatiju u  Beogradu. Živi i radi u Bečeju.

 

**************

Tatjana Karajanov

Rođena je 1974. godine u Nemačkoj.  Homeopatske studije završila  je u Londonskom internacionalnom koledžu u Beogradu (LICH) i Belgijskom centru za klasičnu homeopatiju (CKH) u Novom Sadu. Homeopatijom se bavi 10 godina. Predavač je u školi homeopatije „Hahnemann“ u Novom Sadu i član je Upravnog Odbora Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“. Od 2009. do 2o13. godine bila je predstavnik tog udruženja za Evropski savet za klasičnu homeopatiju (ECCH). Velika ljubav prema holističkom pristupu čoveku i želja za dubljim razumevanjem prirode ljudskog bića i njegovih potencijala dovela ju je do raznih istraživanja na temu vibratornih polja i frekvencija.  Proučavajući zvuk i frekvencije radi na istraživanjima muzike koja blagotvorno utiče na čovekovo bio polje. Danas se pored homeopatije bavi  i kreiranjem terapeutske muzike. Koristeći svoj glas kao instrument i komponujući zajedno sa svojim suprugom Branislavom Micićem, diplomiranim snimateljem i dizajnerom zvuka,  kreira muziku sa pažljivo odabranim frekvencijskim rasponima i štimovima, namenjenu u terapeutske svrhe.Kroz iskustvo u radu sa ljudima,  posmatrajući mehanizme po kojima funkcioniše totalitet ljudskog bića, uz pomoć muzike je osmislila metod pod nazivom „Ples duše“.„Aktivnim“ slušanjem posebno kreiranih harmonija, uz odgovarajuće vežbe, radi sa pacijentima na pokretanju energetskih tokova organizma aktivirajući sve nivoe: fizički, emotivni i mentalni. Razvijajući ovaj metod, napravila je poseban program za decu i trudnice, čija realizacija se očekuje u bliskoj budućosti.

**************

Slobodanka Glušica

Rođena  1967 godine u Inđiji. Završila srednju medicinsku školu. Radi u zdravstvu, živi u istom gradu. Prvo iskustvo sa homeopatijom stiče 2002 godine, i od tada počinje veliko interesovanje za homeopatiju i čitanje literature. 2007 godine upisuje četvorogodišnje studije  Klasične homeopatije u Udruzenju za klasičnu homeopatiju Hahnemann  u saradnji sa CKH Belgija ( G-07 , I generacija). 2012 godine postaje član Registra homeopata. Homeopatsku edukaciju  stiče i kroz kontuinirane seminare vrhunskih belgijskih i indijskih  homeopata. Na kojima se upoznaje i sa indijskim pristupom homeopatskog isceljenja (Šankaranov metod) koji joj pruža šire uvide i otvara puteve za potpuno razumevanje homeopatije, kao holističkog pristupa lečenja. Takodje, pohađala je i edukativne seminare iz Supervizije (Šila Rajan). Saradnik je predavačkog tima Škole homeopatije „Hahnemann“. Cilj joj je  širenje duha homeopatije i približavanje istog načina isceljenja, na našim prostorima i šire. Sebe smatra večitim  putnikom na duhovnoj stazi, ka sebi i drugima. A uz homeopatiju taj put postaje lakši, lepši i svrsishodniji.

**************

Gordana Cvejić

**************

Tatjana Šešum

Rođena 8. oktobra 1965. godine u Ćupriji, Srbija. Udata, majka jednog deteta.

Diplomirala klinicku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1989. Magistrirala psihologiju u Centru za multidisciplinarne studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1993. Godine.

Edukaciju iz bracne I porodicne terapije zavrsila 1997. Edukaciju iz racionalno emocionalno bihejvioralne psihoterapije Albert Elis Instituta zavrsila 2001.

Od 2004.-2008. Zavrsila cetvorogodišnje studije klasične Homeopatije na Londonski Koledž za Klasicnu Homeopatiju Posebno polje interesovanja u okviru Homeopatije za terapiju cvetnim esencijama. Predstavnik Kalifornijskog Instituta za floriterapiju u Srbiji I educator za kalifornijske cvetne esencije. Osnivac Udruzenja za promociju floriterapije Balkanske Latice u Beogradu. Kreator seta Balkanskih cvetnih esencija. Edukator za Balkanske Cvetne esencije.

1990.-1992. Radno Iskustvo
Biblioteka Medicinskog Fakulteta – Beograd
Stručni saradnik

1992.-1993.
Institut društvenih nauka – Beograd
Pripravnik u Centru za demografska istraživanja
Pripravnik u Centru za istraživanje javnog mnenja

1993.-2000.
Gradski Centar za socijalni rad – Beograd
(Savetovalište za brak i porodicu)
Bračni i porodični terapeut

2000.-2008.
Privatno savetovalište „Komunikacije“ Beograd
Psihoterapeut, homeopata i prakticar cvetnih esencija

AUTOR POPULARNIH KNJIGE IZ PSIHOLOGIJE

  • Psihološki lavirint – Samoizdat
  • Bolji život iz dana u dan – Poliklinika Ristić

 

**************

Nataša Pracaić

**************

 

PREDAVAČKI TIM CKH

Goedele De Nolf

Rođena 7.juna 1974.godine. Diplomirala je 1997. godine na K.U.Leuven kao Bio-inženjer. Radila je istraživanja i bila je asistent na Univerzitetu u Leuven-u i Pittsburgh-a, SAD. Nakon toga je sledila obuka iz klasične homeopatije 2001.godine u CKH i dalje usavršavanje i seminari.

 

************** 

Christel Lombaerts

Rođena je 10. novembra 1955.godine. Završila je edukaciju iz ekonomije 1975.godine. 1996. godine Christel se zainteresovala za alterantivnu medicinu i prošla obuku iz homeopatije na CKH. Od marta 2004.godine počela je da vodi sekretarijat CKH. Od juna 2005.godine do 2012.godine bila je odgovorna za kompletnu administraciju CKH i za organizaciju kongresa.

 

 

 **************

dr Jean-Luc Vanderlinden

Rođen 27. juna 1960. godine u Briselu. Diplomirao medicinu na Univerzitetu u Leuven-u 1985. godine. Godinu dana se usavršavao iz tropske medicine i završio homeopatsku edukaciju u Homeopatskom centru u Hechtel-u. 1991. godine počeo je svoju praksu u mestu u okolini Leuven-a i od 1994. godine vodi osnovno medicinsko obrazovanje kao deo obuke iz klasične homeopatije u CKH. Od 1999. godine predaje homeopatiju sa prikazivanjem slučajeva iz prakse, uglavnom na naprednijim nivoima studija. Jean-Luc takođe predaje medicinski program na drugoj godini, i odgovoran je za integraciju znanja iz klasične medicine u homeopatsku praksu. Kontinuirano se usavrš.