2005. godina

Nakon završteka školovanja shvatili smo da postoji potreba za profesionalnom saradnjom, razmenom znanja i iskustva, kao i boljim upoznavanjem homeopata međusobno. Iz tih razloga smo odlučili da jednom mesečno organizujemo stručne sastanke. Ti sastanci su informativno – edukativni i praktični sastanci tipa supervizije. Slede teme koje smo obrađivali tokom 2004. i 2005. godine.

Teme rađene na stručnim sastancima 

23.VII 2004.
a)Prikaz Šoltenovog predavanja o Lantanoidima
b)Prikaz slučaja multiple skleroze lečen Lantanoidima.

27.VIII 2004.
a)¨Psihologija alergijskih oboljenja¨
b)¨Homeopatske kijavice (prikaz slučaja)¨

29.X 2004.
a) Prikaz slučaja Cimicifuga
b) Prikaz slučaja Alumina
c) Diskusija u vezi teškoća odredjivanja leka po Šankaranu
d) Šta su mijazme u tumačenju u homeopatskoj praksi raznih autora

3.XII 2004.
a) ¨Mijazmi – kako ih tumačiti?¨
b) ¨Homeopatska iskustva sa Alloxanumom ¨
d) ¨ Lac tigrinum¨ – prikaz slučaja

21.I 2005.
a) “ Uvod u sistematiku biljaka ¨
b)¨ Signatura porodice Ranunculaceae ¨
c)¨ Kratak pregled nedavno završenog seminara Rajana Šankarana u Bombaju ¨

14.VI 2005.
I deo – uvod ¨ Kratak pregled periodnog sistema i grupne karakteristike
LANTANOIDA¨
II deo – ¨Prikaz slučajeva lantanoida i biljne porodice Caryophyllapeae¨

23.IX 2005. – Razmena iskustava u vezi Šankaranovog metoda rada

21.X 2005. – Porodica Papaveraceae

18.XI 2005. – Porodica Liliaceae

16.XII 2005. – Biljni lekovi u homeopatskoj praksi