Šankaranova metoda

U čemu je prednost Šankaranovog sistema:

 • Način uzimanja slučaja baziran je na individualnoj precepciji stvarnosti pacijenta, isključuje predrasude i proizvoljna nagađanja u tumačenju od strane homeopate.
 • Iz racionalnog sveta činjenica, polako ali sigurno, uvodi pacijenta u emocije, a zatim kroz deluzije u nesvesni nivo senzacija koje neposredno potiču iz izvora lekovite supstance.
 • Uči nas da razlikujemo senzacije (osećaje) mineralnog, biljnog i životinjskog porekla, a unutar tih carstava prepoznavanje svojstvenog osećaja izvora. To je jedan sistematičan eliminacioni proces koji vodi do similimuma.
 • U toku kontrola, kriterijum poboljšanja je promena unutrašnjeg stanja pacijenta, a ne samo povlačenje lokalnih simptoma. Unutrašnje stanje je centralna nit koja povezuje sve telesne i duševne manifestacije osobe, a rezultat je „ne-ljudskog“ u čoveku. Što je taj „ne-ljudski“ glas minerala, biljke ili životinje jači, unutrašnje stanje je više poremećeno, a ograničenja u životu bolesnika su veća.

Biografija

dr. Rajan-a Sankaran-a nije potrebno posebno predstavljati bilo kom studentu Homeopatije koji je iole informisan. Njegovo putovanje od Duha Homeopatije do Senzacija u Homeopatiji,
bilo je puno otkrića, od kojih su najvažnija deluzije, klasifikacija po carstvima, rad na miazmima i nivoi doživljavanja. Njegovo izvrsno poznavanje nauke i njegova majstorska umetnička tehnika, načinila je od njega najtraženijeg međunarodnog predavača. Predavanja su mu duboko informativna a ipak očaravajuča.

Inspirisan i podržavan od svog oca Dr. P. Sankaran-a, Rajan je 1981 godine diplomirao na Bombajskom Homeopatskom Medicinskom Koledžu kao nosilac Zlatne Medalje. Asistent je na odeljenju za Repertorij Smt. C.M.P. Homeopatskog Medicinskog Koledža., Mumbai čiji je i pridružen član. Radi u bolnici istog Koledža kao Počasni Lekar.

Izdavač je Azijskog izdanja časopisa Homeopatski Link, a takođe je i potpresednik Međunarodnog Saveta za Klasičnu Homeopatiju (Azijski Region).

Njegov koncept bolesti kao Deluzije, promenio je način uzimanja slučaja od pukog skupljanja podataka na dublje razumevanje pacijenta nego što je to fizički nivo.

2000-te godine Dr. Sankaran je počeo rad na klasifikaciji lekova Biljnog Carstva kao i na uvođenju koncepta Vitalne (Životne) Senzacije. Zaključci do kojih je došao dublje su proširili temelje pristupa klasičnoj homeopatiji.

Od 1986 godine, Dr. Sankaran predaje u Engleskoj, Šajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Austriji, Australiji, Rusiji, Grčkoj, Americi, Nemačkoj, Novom Zelandu, Holandiji, Argentini i Španiji.

Stvorio je jedinstven sistem miazmatične analize, bazirane na njegovom dugogodišnjem kliničkom iskustvu. Njegov način analize je sada dostupan putem specijalnog softvera Vital Quest i Vital Quest Plus.

Dr. Sankaran je napisao sledeće knjige:

 • Duh Homeopatije
  objašnjava njegov concept bolesti kao stanja.
  Srž Homeopatije objašnjava njegovu koncepciju o miazmima, klasifikaciji stanja, kao i koncepciju klasfikacije lekova i stanja u carstva.
 • Duša Lekova (prevedena kod nas) u kojoj je izneo svoje razumevanje i suštinu sto lekova.
 • Dokazivanja – kompilacija dokazivanja jedanaest lekova.
 • Sistem Homeopatije u kojoj daje detaljan izveštaj za preko 40 uspešnih slučjeva i gde objašnjava, korak po korak, svoj system rada sa slučajevima koristeći koncept deluzija, miazama i carstava.
 • Uvid u Biljke je produbljeno proučavanje odnosa vitalne senzacije i biljnih porodica i primena istog u individualnom slučaju.. Ovaj rad postavlja, da za svaku proučavanu biljnu familiju postoji definisana grupa karakterističnih vitalnih senzacija. Lepota ovakvog sistema je da se jednom pronađena vitalna senzacija (putem određene tehnike uzimanja slučaja) može ukrstiti sa odgovarajućim miazmom.
 • Senzacije u Homeopatiji u knjizi se kroz brojne slučajeve opisuje koncept i koriščenje poslednjeg i možda najznačajnijeg doprinosa Dr. Sankaran-a „Sedam Nivoa Doživljavanja“, koji omogućuje homeopati da u svakom trenutku i u svakom datom slučaju zna odakle da počne i kuda da krene.

Pored objvljivanja sopstvenih knjiga, Dr.SanKaran je takođe izdao i dva toma sabranih dela svog oca Dr.P Sankaran-a, koja je nazvao Elementi Homeopatije.