2006. godina

U okviru kontinuiranog profesionalnog usavršavanja svakog meseca se održavaju stručni sastanci. Slede teme obrađivane u toku 2006. godine.

STRANICA JE U PRIPREMI