Škola homeopatije „Hahnemann“

Informator za studente

Zakoračite u bogati svet homeopatije sa novom generacijom studenata Škole za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“!

Škola i ovog septembra otvara svoja vrata za sve one koji žele da ovladaju znanjima iz oblasti homeopatskih znanja i veština putem stručnih predavanja i vežbi.
Predavanja drže iskusni predavači jedan vikend u mesecu, od oktobra do juna naredne godine. Na tutorskim i kliničkim vežbama se teoretska znanja vežbaju u praksi.

Tokom četvorogodišnjih studija organizovanih na ovaj način, polaznici se osposobljavaju za samostalan rad na unapređenju zdravlja uz pomoć homeopatske umetnosti isceljenja.

Škola pruža i mnoge dodatne sadržaje kako za lični tako i za profesionalni razvoj i usavršavanje kroz organizovanje brojnih seminara, individualni rad sa studentima, radionice i projekte. Svake godine organizuju se redovni jesenji i prolećni seminari sa renomiranim homeopatama svetskog glasa kao i brojna prateća  predavanja i seminari gostiju kako iz inostranstva, tako i iz domaćeg okruženja.

Zaplovite u široko more znanja i riznicu prirodnih načina isceljenja uz pomoć desetogodišnjeg iskustva Škole za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“!

Upis je u toku.

Više informacija možete dobiti ako nas pozovete na mob: 063 844 3778

**********************************************************************

Detaljnije informacije o programu rada, obaveznoj i preporučenoj literaturi, godišnjacima i knjigama koje je ova škola objavila možete pronaći na web adresi: www.ckh.be 

Dodatne informacije možete dobiti telefonom 021/451-567, od 9.00 h do 20.00 svakog radnog dana ili preko e-mail-a 

 

USLOVI ZA ŠKOLOVANJE

Školovanje iz klasične homeopatije je omogućeno svim zainteresovanim studentima i ne zahteva neko posebno predznanje.

Međutim školovanje treba ozbiljno shvatiti i studenti moraju biti spremni da ulože napor i potrebno vreme da savladaju predviđenu materiju. Naime, klasična homeopatija nije laka disciplina. To je učenje do kraja života, koje pruža mnogo zadovoljstva. Klasična homeopatija je umetnost lečenja bazirana na zakonu sličnosti. Ovaj zakon prirode ne odnosi se samo na homeopatiju, ali se u njenom kontekstu naziva umetnost lečenja budućnosti.
Ono što se od studenta očekuje je da svakodnevno uči kod kuće barem jedan do dva sata, u zavisnosti od brzine učenja i predznanja studenta i osnovnog znanja engleskog jezika, jer je to jezik komunikacije u homeopatiji. Predavanja Belgijskih predavača će biti prevedena na srpski, ali su mnoge neophodne knjige na engleskom jeziku i studenti bi trebalo da se upoznaju sa homeopatskim terminima. Studije će zahtevati određenu dozu samopodrške i znanje korišćenja kompjutera, budući da ćemo neke dokumente i fajlove proslediti digitalno koliko god često bude moguće, dok će raspored predavanja sa temama biti dostupan na ovom website-u.

Na prvoj godini studija studenti mogu čitati literaturu bilo na engleskom bilo na srpskom jeziku (Organon, Hanemanove Hronične bolesti, Kentova Predavanja o homeopatskoj filozofiji), stim da najmanje jedna od tri materije medike bi trebalo da bude na engleskom jeziku. Student može da bira između Kent-ove, Boericke-ove ili Phatak-ove materije medike na engleskom jeziku. Tokom prve dve godine rečnici će se sigurno češće koristiti. Kentov repertorijum se koristi na engleskom jeziku da bi podstakli studente da se što brže upoznaju sa engleskom terminologijom.
Studenti sa medicinskim ili paramedicinskim obrazovanjem, ne moraju da slušaju medicinske predmete na 1. godini.

PROGRAM ZA PRVU GODINU STUDIJA:

Obavezna literatura

  • Organon of the Art of Healing, S. Hahnemann.
  • Lectures on Homeopathic Philosophy, J.T. Kent.
  • Lectures on Homeopathic Materia Medica, J.T. Kent.
  • Homeopathic Materia Medica, W. Boericke.
  • Materia Medica of Homeopathic Medicines, S.R. Phatak.
  • The Chronic Diseases (theoretical deo) S. Hahnemann.
  • Repertory of Homeopathic Materia Medica, J.T. Kent.
  • Dictionary of Materia Medica, J.H. Clarcke.
  • Keynotes of the Leading Remedies & Matera Medica of the Nosodes, C.H. Allen.

 ***********************************************************************

O ispitima

Studenti, koji su prisustvovali na najmanje 70% časova imaju prava da izađu na ispit.
Ispiti će se uvek održavati prema unapred postavljenom rasporedu, koji će studentima biti objavljeno još na početku svake akademske godine.
Ispiti iz osnovnog medicinskog znanja su pismeni ispiti, a ispitivači će biti profesori iz odgovarajućih oblasti medicine.

Što se tiče homeopatije, studenti će posle prve godine morati prikazati 2 slučaja. Ovi slučajevi će se pročitati i biti ocenjeni od strane ispitne komisije od najmanje tri člana. Na dan ispita studenti će imati usmeni razgovor u kome će obrazložiti slučajeve.
Studentima se daje pisana procena slučajeva. Na ovaj način će studenti, kao i nastavnici moći da prate napredak studenta.

Studenti, koji mogu da dokažu predhodno medicinsko ili paramedicinsko obrazovanje mogu da odsustvuju sa mediciskih predavanja na prvoj godini školovanja i u tom slučaju će troškovi ispita biti smanjeni za taj iznos.

U svojim krajnjim zaključcima komisija će se truditi da bude sveobuhvatna koliko god je to moguće i da uzme u obzir sve aspekte ličnosti studenta. To podrazumeva da se studenti neće ocenjivati samo po osnovu svog pamćenja (kampanjsko učenje). U obzir se takođe uzima ponašanje (u najširem smislu) tokom časova, pripreme, motivacija i uključivanje u diskusije. Tokom ocenjivanja studenta komisija takođe uzima u obzir činjenicu da se kvaliteti, koji su potrebni za rad kao homeopata, razvijaju tokom školovanja i deo su ličnog razvoja studenta.

Studenti, koji ne žele da izađu na ispite treba o tome unapred da obaveste sekretarijat škole.

Ispitna pitanja iz homeopatije sastavlja uprava CKH, dok iz medicinskog dela, ispitna pitanja sastavljaju profesori predavači koje angažuje Udruženje.
Odgovori, kao i kopije slučajeva se zadržavaju u CKH.
Na prvoj godini ispit se sastoji od 5 pitanja iz filozofije (20%), 5 pitanja iz teorije (20%) i 15 pitanja iz materije medike (60%).
Slučajevi će se oceniti na sledeći način: magna cum laude (odličan), cum laude (vrlo dobar), satisfactory (zadovoljavajuće), unsatisfactory (nezadovoljavajuće), poor (slab).

Studenti će u dogledno vreme biti informisani o praktičnim detaljima ispita , kao što su mesto održavanja i vreme trajanja ispita, kako odgovarati na pitanja i slično.

Dodatne informacije možete dobiti telefonom 021/451-567, od 9.00 h do 20.00 h svakog radnog dana ili preko e-mail-a