Članovi

Članovi Udruženje su homeopate, studenti homeopatije i poštovaoci homeopatije. U udruženju ima 142 člana.

Benefiti odobreni članovima Udruženja 

  • Popust za učešće na seminarima koje organizuju  Udruženje i škola „Hahnemann“
    10 %  za neprekidno članstvo od 1 do 3 godine
    15 %  za neprekidno članstvo od 3 do 5 godina
    20 %  za neprekidno članstvo duže od 5 godina
  • Popust na lekove 50%
  • Popust na knjige koje je izdalo Udruženje 10% i mogućnost pozajmljivanja knjiga iz biblioteke Udruženja

Napomena: Studentima škole “Hahnemann”odobren je popust u iznosu od 30% na knjigu Alopatska medicina za homeopate

Pravo na benefite ostvaruje se na osnovu prikaza članske karte sa overenom plaćenom članarinom za tekuću godinu.

 ***

Na godišnjoj Skupštini Udruženja održanoj 22.09.2008. godine doneta je odluka o povećanju godišnje članarine za 2009. godinu. Za članove Registra homeopata je 100 EUR (dinarska protivvrednost na dan uplate) a za ostale članove 40 Eur (dinarska protivvrednost na dan uplate).

Članarinu možete da uplatite lično u Udruženju ili na žiro račun broj165-21789-56, Hypo banka
Svrha uplate: članarina

Primalac: Udruženje za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“, Bulevar Oslobođenja 37, Novi Sad

Ukoliko želite da postanete član Udruženja potrebno je da kliknete na link „Pristupnica“ i odštampate pristupnicu, popunite je i predate Udruženju.