Sheila Ryan

SUPERVIZIJA – ŠILA RAJAN (Sheila Ryan) – 11. i 12. maj 2013. godine u Novom Sadu

Napredni seminar iz Homeopatske kliničke supervizije koji će voditi Šila Rajan.

Šila Rajan je Klinički upravnik Škole za homeopatiju u Velikoj Britaniji, član Udruženja homeopata (SoH) i akreditovan nastavnik supervizije od strane Evropskog udruženja za superviziju, mentorstvo i savetovanje. Autor je knjiga: Vitalna praksa, Homeopatski i supervizirani put i Svesna supervizija u okviru antologije Strastna supervizija.

Ova dvodnevna praktična radionica uvešće vas u proces supervizije sa svesnim, homeopatskim pristupom preko unutrašnje senzacije.

 

Radionica će uključiti:

  • Osnovne veštine observacije, refleksije i fit-beka unutar supervizorskog matriksa.
  • Homeopatsku metodu ocenjivanja prilikom supervizije studenata.
  • Kako razrešiti zaglavljene slučajeve; odnosi i vežbe kroz pregled 4 carstva.
  • Istraživanje homeopatskih principa sličnosti, individualnosti i minimalne doze u okviru konteksta supervizije.
  • Praktikovaćemo svesnost da bismo osvestili osećaj kao najpouzdaniji način za poboljšavanje, oživljavanje i osvežavanje našeg praktičnog, kako homeopatskog, tako i supervizorskog rada.

Cena seminara će naknadno biti objavljena.

  • za članove Udruženja koji su članovi duže od 5 godina popust 20%
  • za članove Udruženja koji su članovi 3-5 godina popust 15%
  • za članove Udruženja koji su članovi 1-3 godina popust 10%

Prijave na: tel 021/451-567 ili mejlom 
Rok za prijave i plaćanje kotizacije u iznosu od 30% je 31.mart 2013.
Broj mesta je ograničen na 25 učesnika.