Supervizija

Supervizija predstvlja kompleksan rad kako na razvoju sposobnosti terapeuta u homeopatskoj praksi tako i na razvoju ličnosti samog homeopate. Rad se odvija na više nivoa

  • podrška u razvoju kliničke prakse
  • podrška u rešavanju i razumevanju slučajeva u kojima smo ,,zaglavljeni“
  • podrska ličnosti homeopate u odnosu : homeopata – pacijent
  • produbljivanje problema i rešavanje konfliktnih situacija
  • produbljivanje znanja o filozofiji , MM i razumevanje Organona u praksi i drugo.

Rad je organizovan u grupama od troje do devetoro homeopata. Grupe su zatvorenog tipa sto znači da kada se grupa oformi i krene sa radom , ne menja sastav prisutnih.
Sastanci su jedom mesecno, jednm u par meseci ili po dogovoru i potrebama grupe.

Jedna supervizijska sesija traje 3 ili 6 sati, sa malim pauzama i velikom pauzom u slučaju da se radi 6 sati.Grupa je pod zavetom ćutnje, radi na razvoju poverena unutar grupe kao i na podršci članova da iskreno i bez predrasude iznose svoje probleme.

Moze se raditi:

  • supervizja papirnog slučaja
  • supervizija živog slučaja
  • supervizija homeopate

Pored grupnih rade se i individualne supervizije – supervizor : homeopata u cilju gore navedenog.
Grupa ( individua ) se unapred dogovara o programu rada.
Cilj supervizije je razvoj homeopatije , koji je jedino moguć kroz rad homeopate na razvoju ličnih sposobnosti, produbljivanju znanja i iskustva, što za rezultat daje povećan broj uspešno rešenih slučajeva.

Jasmina Vračarić Đakonović