Istorijat

Udruženje za klasučnu homeopatiju „Hahnemann“ je osnovano 10. novembra 1997.godine, kao udruženje građana s ciljem da promoviše homeopatiju kao novu metodu nekonvencionalne medicine na ovim prostorima.

Ciljevi Udruženja su:

Afirmisanje i unapređivanje homeopatije kao posebnog holističkog pristupa čoveku i njegovom zdravlju shvatajući ljudsko zdravlje i čoveka kao jedinstvenu celinu. Preventivno delovanje radi smanjenja rizika od oboljenja koja nastaju kao posledica stresa i nezdravog načina života.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje putem

  • Organizovanja kontinuirane edukacije za homeopate
  • Održavanjem predavanja i upoznavanjem javnosti sa osnovnim konceptima homeopatije
  • Izdavanjem knjiga i drugih publikacija
  • Saradnjom sa udruženjima i ustanovama u oblasti praktične primene homeopatije
  • Organizovanjem studijskih putovanja i razmena sa udruženjima iz inostranstva i organizacijama sličnog profila

Pokretači ideje o edukaciji iz homeopatije su dr Aleksandar Krstić, pedijatar sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i dr Vuk Stambolović, specijalista za socijalnu medicinu. Na ostvarivanju projekta za edukaciju sa dr A.Krstićem su radili:dr Nevena Jelovac, lekar opšte medicine i dr Tanja Brkanić, stomatolog. Prvi predsednik Upravnog odbora Udruženja je bio Dr Stojan Primović, stomato-hirurg, asistent na Odeljenju za bolesti usta, a predsednik Skupštine Udruženja prof.dr.Radoslav Borota, patofiziolog.

U januaru 1998.godine je počela sa radom Škola u Novom Sadu, u saradnji sa Londonskim međunarodnim koledžom za klasičnu homeopatiju (LICH). Studije je pohađalo 63 studenta, od toga 35 lekara. Nastavni fond je iznosio 900 sati – teoretska predavanja i kliničke vežbe – za osnovne studije. Studenti koji nisu lekari su pohadjali nastavu i polagali ispit iz anatomije, fiziologije i patologije. Završni ispit je položilo 43 studenata.

Udruženju je dodeljen prostor površine 180 m2, u ulici Ilije Ognjanovića 16, u Novom Sadu i delimično opremljen po idejnom projektu arhitekte Mirjane Jovanović, koja je to uradila volonterski.

Od početka 2000-te godine Udruženje je puno radilo na promovisanju homeopatije za lekare i za građanstvo, tako da je pored nekoliko stručnih predavanja održan veliki broj tribina za građanstvo.
U januaru je u organizaciji Udruženja u prostorijama Art kluba u Novom Sadu, održano je predavanje pod nazivom „Manifest za novu medicinu“. Predavač je bio James Gordon iz Amerike.
U septembu 1999.godine je u Srpskom lekarskom društvu u Novom Sadu, održano predavanje za lekare a gost je bio Prof.dr Miloš Popović iz Beograda. Dr Ljubica Raković-Savčić je održala 3 stručna predavanja na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Medicinskom pregledu je objavljen stručni rad Prof.dr Radoslava Borote pod nazivom „Da li je homeopatija komplementarni deo medicine“ a u stručnom časopisu Profilaksa objavljen je rad Dr Ljubice Raković-Savčić, pod nazivom „Homeopatija medicina o kojoj se malo zna“.

Postavljen je Web sajt udruženja zahvaljujući volonterskom radu i finansijskoj pomoći (za taj projekat) Zorana Milankova člana Udruženja.

Održan je veliki broj tribina i predavanja u cilju promovisanja homeopatije. Tribine su održane u Novom Sadu, Beogradu, Somoboru, Zrenjaninu, Bečeju, Vršcu, Pančevu i Novom Pazaru.
U realizaciji ovih tribina učestvovali su: Prof.dr Aleksandar Krstić, Dr Saša Popović, Dr Nevena Jelovac, Dr Stojan Primović, Dr Eva Čik, Dr Lidija Turo, Dr Ljubica Raković Savčić, Dr Siniša Vrgović, Dr Predrag Spasojević, Dr Aranka Nađ, Dr Nermin Duštinac, Dr Aleksandar Popović, Marija Mihajlov, Goranka Tot, Vesna Brankov i Mirjana Radovanović.

U nekoliko navrata članovi Udruženja, Prof.dr Radoslav Borota, Prof.dr Aleksandar Krstić, dr Zoran Milankov i dr Saša Popović, su govorili o homeopatiji u televizijskim emisijama, a prikazan je i snimeljeni materijal pod nazivom „Homeopatsko lečenje“ u čijoj realizaciji su učestvovali Prof.dr Radoslav Borota i dr Tanja Brkanić. Štampan je propagandni materijal u tiražu od 2000 primeraka.

U oktobru 1999.godine potpisan je ugovor za projekat pod nazivom „Moje viđenje homeopatije“. Za realizacije tog projekta odobrena su sredstva u iznosu od 60.000,00 dinara. Projekat su vodili dr Vuk Stambolović i Mirjana Radovanović a u realizaciji u;estvovali još i Natalija Rvović, Lidija Turo, Goranka Tot, Mica Munćan, Nada Mićašević, Lila Momčilović, Jelena Srbljanin, Vesna Brankov.

Proteklih godina održan je veliki broj seminara u cilju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja homeopata sa predavačima iz sveta: Frans Vermeulen, dr Mahesh Gandhi, Peter Chappell, Anne Varvarcke, dr Shreepad Khedekar…

Od maja 2000.godine LICH je po programu osnovnih studija započeo školovanje 2.generacije homeopata i superviziju prve generacije po pogramu za napredne studije. Školovanje je završilo 76 studenata decembra 2003.godine.

U junu 2005.godine Udurženje je posetila italijanska delegacija, dr Elio Rossi, dr Sonia Baccetti, koja predvodi program IDEASS a koji se odvija pod pokroviteljstvom UNOPS-a (Unated Nations for Project Services). Tom prilikom je delegacija iz Italije predstavila program implementacije alternativne medicine u zdravstveni sistem regije Toskana, u Italiji.

U oktobru 2006.godine napredni dvogodišnji kurs završava druga generacija studenta, koja je školovana u saradnji sa homeopatskim koledžom iz Belgije.