Misija, vizija i ciljevi

Misija škole je:

  • Da održi najviši standard edukacije i obuke u klasičnoj i modernoj homeopatiji.
  • Da obezbedi inspirativno okruženje za učenje primenjujući moderne metode edukacije naglašavajući umetnost homeopatske prakse bazirane na čvrstim naučnim principima.
  • Da obezbedi strukturisani kreativan program školovanja koji je utemeljen na internacionalnim standardima, a koji će služiti razvoju veština, sposobnosti i kompetencije neophodne da pripreme polaznike za profesionalnu praksu.
  • Da uključi polaznike Škole homeopatije u istraživanja na polju homeopatije, a u cilju produbljivanja razumevanja ove umetnosti isceljivanja.
  • Davanje doprinosa razvoju i uključivanju homeopatije u zdravstvenom sistemu.
  • Da sarađuje i da se poveže sa drugim organizacijama koje imaju za cilj razvoj homeopatske edukacije, postojanje čvrstih standarda za izdavanje sertifikata i održavanje jedinstva unutar profesije.
  • Da sarađuje sa Vladom, Ministarstvom zdravlja i sa javnošću, u cilju promocije klasične homeopatije kao metode isceljenja, kao i radi zaštite prava korisnika homeopatije uzimajući u obzir njihovu slobodu izbora u zdrastvenoj zaštiti.
  • Da ohrabri ličnu, etičku i profesionalnu evaluaciju i razvoj.

Vizija škole homeopatije

Naša vizija je da prerastemo u ustanovu visokog obrazovanja priznatu prvo u Srbiji, a potom i u celom svetu kao referentna ustanova za edukaciju homeopata. Naša vizija je i da pružimo polaznicima veštinu i osećaj savršenog ovladavanja materijom, kao i znanjem koje je dovoljno za praktikovanje ove nežne, ali moćne medicine koja istovremeno isceljuje i um i telo.

Ciljevi Škole homeopatije

Cilj Škole homeopatije je da polaznicima kroz pružanje neophodnog znanja i veština, pruži visoko kvalitetnu edukaciju koja će teorijski i praktično osposobiti polaznike za budući profesionalni rad sa klijentima i omogućiti im da postanu nezavisni i punopravni holistički terapeuti. Organizovanjem edukacije po najvišim standardima baziranu na principima klasične i moderne homeopatije Škola homepatije teži da doprinese daljem pozitivnom razvoju homeopatije u XXI veku.

Škola homeopatije zadovoljava maksimum zahteva u odnosu na dužinu trajanja, profesionalnu i kliničku kompetenciju i druge standarde edukacije postavljene od strane ECCH (Europian Central Council for Homeopathy).

Cilj nam je i da svaki polaznik postane registrovani homeopata. Uslove za izdavanje licence za bavljenje homeopatijom utvrđuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.