Upravni odbor

Upravni odbor ima 7 članova i njegov rad je definisan Statutom Udruženja i Poslovnikom. Upravni odbor:

a) rukovodi radom Udruženja izmedju dve sednice skupštine i donosi odluke neophodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja

b) organizuje redovno obavljanje poslova udruženja

c) poverava posebne poslove pojedinim članovima

d) donosi finansijske odluke a naročito odluke o sticanju i korišćenju sredstava Udruženja

e) podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i o svom radu

f) donosi opšta akta Udruženja ako njihovo donošenje nije stavljeno u nadležnost Skupštine ili Nadzornog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova. Za punovažno odlučivanje u Upravnom odboru mora biti prisutno najmanje 4 člana. Upravni odbor o svom radu donosi poslovnik.

Skupština Udruženja izabrala je članove Upravnog odbora:

1. Ljiljana Rackov

2. Nevena Zeljković

3. Dr Zoran Milankov

4. Maja Racić

5. Gordana Cvejić

6. Dr Izabela Jovović

7. Jasmina Rudež

Predsednica Upravnog odbora je Ljiljana Rackov.

Predsednica Skupštine Udrženja je Nataša Pracaić.

Sva pitanja, predloge i sugestije možete uputiti članovima Upravnog odbora na e-mail adresu: homeons@gmail.com

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA