Polaganje ispita i izdavanje sertifikata

POLAGANJE ISPITA

Na kraju prve godine se polaže pismeni ispit iz homeopatske filozofije, homeopatske istorije, homeopatske farmacije i materije medike. Da bi se ispit smatrao položenim, polaznik škole treba da ima najmanje 60% tačnih odgovora. Ispit je koncipiran kao test sa ponuđenim odgovorima i otvorenim pitanjima. Iz materija medike i homeopatske farmacije imaju 20 pitanja, a iz homeopatske filozofije i istorije imaju 10 pitanja. Ispit ukupno traje dva sata. Nakon druge polaznik radi seminarski rad koji obuhvata obradu jednog pacijenta, analizu, repertorizaciju, diferencijalnu dijagnostiku, preskripciju, samorefleksiju. Na trećoj godini ispit se polaže pred predavačima škole. Ispit se sastoji u uživo uzimanju slučaja. Polaznici su u grupama po troje. Svaki polaznik uzima jedan slučaj uživo i aktivno učestvuje u analizi na ostala dva.

IZDAVANJE SERTIFIKATA

Sertifikat o završenom obrazovanju izdaje Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann.
Sertifikat se izdaje ako se ispune sledeći uslovi:

  1. Prisustvovanje na najmanje 70% nastave
  2. Položen ispit na kraju svake školske godine
  3. Pohađanje nastave i polaganje ispita na medicinskoj nastavi koja je obavezna za nezdravstvene radnike