Medicinska nastava

Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da licencu za bavljenje homeopatijom mogu dobiti samo oni koji su zdravstveni radnici, koji pored završenog školovanja iz klasične homeopatije imaju odgovarajuće medicinsko obrazovanje. Koje medicinsko obrazovanje je u pitanju je trenutno pod revizijom od strane Ministarstva Zdravlja Srbije. 

Ako  polaznik škole nije medicinske struke, da bi dobio/la homeopatsku diploma naše škole, potrebno je da pohađa nastavu i položi ispit iz alopatske medicine za homeopate, koju organizuje Škola homeopatije “Hahnemann”. Ova obuka se posebno naplaćuje, a cena zavisi od broja prijavljenih kandidata. Obuku iz medicinske nastave u Školi za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” vodi Prof. dr Radoslav Borota i saradnici prema unapred utvrđenom planu i programu, po knjizi “Alopatska medicina za homeopate”. Ova obuka i sertifikat o položenom ispitu iz alopatske medicine za homeopate nisu dovoljni za dobijanje licence za rad.

Polaznici škole koji su poreklom iz neke druge države, a nisu medicinske struke, takođe imaju obavezu polaganja ispita iz Alopatske medicine za homeopate radi dobijanja homeopatske diplome.

Edukacija iz medicinskih nauka za nezdravstvene radnike ima za cilj da homeopate, koji nisu medicinski edukovani osposobi za što kvalitetniji rad sa klijentima, kao i za saradnju sa zdravstvenim radnicima koji se bave biomedicinom. Simptomi i znaci čine ono što je prepoznatljivo u bolesti, ono što stvara sliku o bolesti, na osnovu čega homeopata donosi odluku o terapiji. Simptomatologija se ne može proučavati bez dobrog poznavanja anatomije, fiziologije, patofiziologije i patologije ljudskog organizma. Budući da je interes klijenata uvek prioritet, ovom edukacijom se takođe obezbeđuje zaštita od eventualnog životnog ugrožavanja klijenata.

Škola za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ organizuje obuku iz biomedicine,  koja predviđa edukaciju iz oblasti pretkliničkih grana medicine i to: anatomije, histologije, fiziologije, patologije, patofiziologije, farmakologije i kliničkih grana medicine i to: imunologije i nefrologije, endokrinologije, ginekologije, neurologije, psihijatrije, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, pulmologije, dermatovenerologije, infektologije, pedijatrije, i stomatologije. Radi obezbeđivanja potrebnog znanja za prepoznavanje stanja koja su opasna i potencijalno opasna po život, kao i da bi se olakšalo brzo i tačno dijagnostikovanje i odgovarajuća delovanja, koja su neophodna za dobrobit i sigurnost klijenata, nastava obuhvata 7 časova o upozoravajućim znacima i sličnim simptomima. Cilj je da se homeopatama olakša identifikovanje situacije u kojima postoji rizik ozbiljnog ugrožavanja stanja pacijenta i one situacije, gde je problem mehaničke prirode i stoga primarno zahteva hirurški tretman.

Navedene oblasti će se predavati u okviru teorijske nastave u trajanju od 16 blokčasova, tako da obuka obuhvata ukupno 80 časova.Svaki blok obuhvata 5 časova. Jednom mesečno se organizuje dvodnevno predavanje od po četiri bloka. Na taj način se može celokupna nastava odslušati u toku jedne školske godine.

Na čelu predavačkog tima je eminentni Prof dr Radoslav Borota specijalista interne medicine, nuklearne medicine i patofiziologije.

Ispit se polaže u Novom Sadu za sve učenike zajedno i to u vidu četiri pismena testa (po knjizi “Alopatska medicina za homeopate”)

BLOK 1.

 1. Ćelija, ćelijski rast, transport supstancija.
 2. Tkiva, organi i telesni sistemi.
 3. Održavanje života, Respiracija, Prehrana, Ekskrecija.
 4. Homeostaza.
 5. Regulacija temperature.

BLOK 2.

 1. Etiologija i patogeneza oboljenja.
 2. Nespecifična i specifična odbrana.
  Imunitet, preosetljivost i autoimune bolesti.
 3. Osnovni patološki procesi.
 4. Zapaljenje.
 5. Rak.

BLOK 3.

 1. Građa i funkcija nervnog sistema i čula.
 2. Bolesti čula.
 3. Opšta neurologija (motorni sistem,senzibilitet,refleksi,tonus)
 4. Zapaljenska i vaskularna oboljenja nervnog sistema
 5. Intrakranijalni tumori, neuromišićna oboljenja, psihomotorna retardacija, epilepsija)

BLOK 4.

 1. Psihičke funkcije i njihovi poremećaji (opažanje, pažnja, mišljenje, pamćenje, inteligencija)
 2. Psihičke funkcije i njihovi poremećaji (emocije,volja,nagoni)
 3. Neuroze.
 4. Psihoze.
 5. Poremećaji ličnosti i bolesti zavisnosti

BLOK 5.

 1. Fiziologija reprodukcije, Funkcija ovarija, Regulacija trudnoće
 2. Psihosomatski značaj ginekoloških bolesti, Simptomi
  i klasifikacija ginekoloških bolesti, Zapaljenske bolesti,
 3. Poremećaji menstruacije, Hirurške bolesti,
 4. Poremećaji reprodukcije, Bolesti dojke,
 5. Posebni problemi u ginekologiji. Higijena trudnoće i antepartalna zaštita.

BLOK 6.

 1. Pregledi u toku trudnoće. Poremećaji u toku trudnoće
 2. Porođaj i problemi tokom porodjajnih doba.
 3. Gastrointestinalni sistem.
 4. Patologija gastrointestinalnog sistema
 5. Gastrointestinalne bolesti

BLOK 7.

 1. Krv.
 2. Bolesti krvi i limfnog sistema.
 3. Kardiovaskularni sistem.
 4. Bolesti kardiovaskularnog sistema I.
 5. Bolesti kardiovaskularnog sistema II.

BLOK 8.

 1. Bolesti respiratornog sistema.
 2. Urinarni sistem.
 3. Bolesti bubrega
 4. Bolesti muškog genitalnog sistema (hipogonadizam i muški sterilitet).

BLOK 9.

 1. Seksualno prenosive bolesti.
 2. Anatomija i fiziologija kože.
 3. Patološke promene na koži – Eflorescencije. Tumori kože.
 4. Parazitarne dermatoze. Bakterijske infekcije kože.
 5. Kožne bolesti, klasifikacija i homeopatski aspekti.

BLOK 10.

 1. Infekcija. Klasifikacija infektivnih bolesti.
 2. Dečije zarazne bolesti.
 3. Hronične infektivne bolesti.
 4. Koštano-mišićni sistem. Klasifikacija mišićno-skeletnih bolesti. Autoimune bolesti.
 5. Metaboličke bolesti. Degenerativne bolesti. Druga stanja.

BLOK 11.

 1. Fiziologija endokrinog sistema.
 2. Hormoni.
 3. Endokrini sistem.
 4. Bolesti endokrinog sistema.
 5. Stres, mehanizam psihosomatskih bolesti.

BLOK 12.

 1. Rast i razvoj deteta.
 2. Oboljenja novorodjenčeta i odojčeta
 3. Bolesti krvi i limfnih žlezda. Alergijske bolesti. Bolesti disajnih organa.
 4. Bolesti srca. Bolesti organa za varenje. Bolesti urogenitalnog sistema.
 5. Oboljenja nervnog sistema. Poremećaji lokomotornog aparata. Hirurška oboljenja.

BLOK 13.

 1. Opšta farmakologija
 2. Farmakokinetika
 3. Farmakodinamika
 4. Toksikologija
 5. Specijalna farmakologija

BLOK 14.

 1. Stomatologija. Karijes i parodontopatija
 2. Amalgamske plombe. Homeopatski tretman u stomatologiji.
 3. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Abdominalni bol.
 4. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Bol u ledjima
 5. pozoravajući znaci i slični simptomi. Problemi sa dojkama. Gušenje. Rak. Bol u grudima

BLOK 15.

 1. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Kašalj. Dijabetes.
 2. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Nesvestica. Simptomi uha. Oči.
 3. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Žuč. Gastrointestinalno krvarenje. Hemoptizije. Krvarenje.
 4. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Glavobolje. Intestinalna opstrukcija. Čvorovi.
 5. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Opstrukcija nosa. Bledilo.

BLOK 16.

 1. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Lupanje srca. Nenormalni refleksi. Izraštaji na koži. Gutanje.
 2. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Smetnje urinarnog trakta.
 3. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Vaginalno krvarenje. Promena glasa. Slabost.
 4. Upozoravajući znaci i slični simptomi. Gubitak telesne težine.
 5. Kriterijumi crvenog svetla. Bolesti koje se ne smeju lečiti.

Na kraju uspešno završene obuke Udruženje za klasičnu homeopatiju ”Hahnemann” izdaje sertifikat o položenom ispitu iz medicinske nastave. Sa ovim sertifikatom omogućeno je svim nezdravstvenim radnicima, koji su završili homeopatske studije da se upišu u registar Udruženja.