Ciljevi, misija i vizija škole

CILJEVI ŠKOLE HOMEOPATIJE

Ciljevi škole homeopatije su pružanje visoko kvalitetne edukacije po najvišim standardima koja teorijski i praktično će osposobiti studente za budući profesionalni rad sa klijentima. Cilj škole je i da pruži studentima homeopatije neophodno znanje i veštine da postanu nezavisni i punopravni holistički terapeuti. Naš cilj je da to postignemo kroz sturukturisanu, strogu i odlučnu edukaciju baziranu pretežno, ali ne jedino na principima klasične homeopatije da bi podržali i unapredili dalji pozitivan razvoj homeopatije u XXI veku.

Škola treba da zadovoljava maksimum zahteva u odnosu na dužinu trajanja, profesionalnu i kliničku kompetenciju i druge standarde edukacije postavljene od strane škole.

Cilj nam je takođe da svaki student naše škole postane prvo registrovani homeopata, a potom i dobije licencu od strane Ministarstva zdravlja republike Srbije za legalan rad.

Naravno osnovni cilj nam je dobijanje licence za edukaciju homeopata od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

 

VIZIJA ŠKOLE HOMEOPATIJE

Naša vizija je da se u Srbiji osnuje homeopatski fakultet priznat prvo u Srbiji, a potom i u celom svetu kao referentna ustanova za međunarodnu edukaciju homeopata. Naša vizija je i da pružimo studentima veštine i osećaj savršenog ovladavanja materijom kao i znanjem koje je potrebno za praktikovanje ove nežne, ali snažne medicine koja istovremeno leči i um i telo.

Mi smo posvećeni obuci i osposobljavanju visokokvalifikovanih i motivisanih profesionalnih homeopata koji imaju neophodne veštine za bezbedno unapređenje zdravlja svih njihovih pacijenata.

 

MISIJA ŠKOLE PRI UDRUŽENJU ZA KLASIČNU HOMEOPATIJU JE:

  • Da održimo najviši standard edukacije i treninga u klasičnoj homeopatiji.
  • Da obezbedimo inspirativno okruženje za učenje primenjujući moderne metode edukacije naglašavajući umetnost homeopatske prakse bazirane na čvrstim naučnim principima.
  • Da obezbedimo strukturisan, ozbiljan i kreativni program studiranja koji je prilagođen internacionalnim kurikulum standardima koji će služiti razvoju veština, sposobnosti i kompetencije neophodne da pripreme studente za profesionalnu praksu.
  • Da uključi studente u istraživanja na polju homeopatije radi produbljivanja razumevanja značaja ove umetnosti lečenja i doprinosa razvoju i prihvatanju homeopatije u zdravstvenom sistemu.
  • Da sarađuje i da se poveže sa drugim organizacijama kojima je takođe cilj razvoj homeopatske edukacije, postojanje čvrstih standarda za izdavanje sertifikata i održavanje jedinstva unutar profesije.
  • Da sarađuje saVladom, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite i sa javnošću u cilju promocije klasične homeopatije kao metode isceljenja, kao i radi zaštite prava klijenata uzimajući u obzir njihovu slobodu izbora u zdrastvenoj zaštiti
  • Da ohrabri ličnu, etičku i profesionalnu evaluaciju i razvoj.