Medicinski program

PROGRAM MEDICINSKE NASTAVE ZA STUDENTE HOMEOPATIJE 
KOJI SU NEZDRAVSTVENI RADNICI  

Edukacija iz medicinskih nauka za nezdravstvene radnike ima za cilj da homeopate, koji nisu medicinski edukovani osposobi za što kvalitetniji rad sa pacijentima, kao i za saradnju sa alopatskom medicinom. Simptomi i znaci čine ono što je prepoznatljivo u bolesti, ono što stvara sliku o bolesti, na osnovu čega homeopata donosi svoju odluku o terapiji. Simptomatologija se ne može proučavati bez dobrog poznavanja anatomije i fiziologije ljudskog organizma, kao i drugih grana medicine. Budući da je interes pacijenata uvek prioritet, ovom edukacijom se takođe obezbeđuje zaštita od eventualnih opasnih grešaka.
Udruženje za klasičnu homeopatiju „Hahnemann“ u saradnji sa CKH iz Belgije vodi školu, koja organizuje obuku iz alopatske medicine, a koja predviđa edukaciju iz oblastipretkliničkih grana medicine i to: anatomije, histologije, fiziologije, patologije, patofiziologije, farmakologije i kliničkih grana medicine i to: imunologije i nefrologije, endokrinologije, ginekologije, neurologije, psihijatrije, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, pulmologije, dermatovenerologije, infektologije, pedijatrije, i stomatologije. Radi obezbeđivanja potrebnog znanja za prepoznavanje stanja koja su opasna i potencijalno opasna po život, kao i da bi se olakšalo brzo i tačno dijagnostikovanje i odgovarajuća delovanja, koja su neophodna za dobrobit i sigurnost pacijenta, nastava obuhvata 7 časova o upozoravajućim znacima i sličnim simptomima. Cilj je da se praktičarima olakša identifikovanje situacije u kojima postoji rizik ozbiljnog ugrožavanja stanja pacijenta i one situacije, gde je problem mehaničke prirode i stoga primarno zahteva hirurški tretman.
Navedene oblasti će se predavati u okviru teorijske nastave u trajanju od 16 blok časova. Svaki blok obuhvata 5 časova. Jednom mesečno se organizuje celodnevno predavanje od po dva bloka. Na taj način se može celokupna nastava odslušati u kontinuitetu od 8 uzastopnih meseci.

Obuka obuhvata ukupno 80 časova.

Na čelu predavačkog tima je eminentni Prof dr Radoslav Borota specijalista interne medicine, nuklearne medicine i patofiziologije.

Nastava se izvodi prema planu i programu školovanja, a po knjizi „Alopatska medicina za homeopate“.

—————————————————————————————-

CKH – MEDICINSKE NAUKE 
(MEDICAL SCIENCES)
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA NEZDRAVSTVENE RADNIKE

OPŠTA PRAVILA

 • Cilj nastave medicinskih nauka je da zaštiti homeopate koji nisu lekari od mogućih opasnih grešaka, i da ih osposobe za saradnju sa alopatskom medicinom. Zato su ova znanja neophodna svakom homeopati u njegovom ličnom interesu.
 • Celokupna materija se sastoji od 16 blokova koji su tematske celine
 • Medicinska nastava se odvija jednom mesečno u vidu celodnevnog predavanja (2 bloka)
 • Svaki blok se obrađuje najmanje u trajanju od 5 školskih časova (45 minuta),
 • Nastava se izvodi tačno prema priloženom planu a po knjizi “Alopatska medicina za homeopate” koju obezbeđuje uprava škole
 • Ispit se polaže u Novom Sadu za sve studente zajedno i to u vidu četiri pismena testa (po knjizi “Alopatska medicina za homeopate”)
  • Strana 1 – 69
  • Strana 70 – 128
  • Strana 129 – 190
  • Strana 191 – 261
  • Strana 262 – 296

 

TEORETSKA NASTAVA (Ukupno 16 x 5 = 80 sati)

PRVA NEDELJA

BLOK 1.

1.Ćelija, ćelijski rast, transport supstancija.
2.Tkiva, organi i telesni sistemi.
3.Održavanje života, Respiracija, Prehrana, Ekskrecija
4.Homeostaza.
5.Regulacija temperature.

BLOK 2.
1.Etiologija i patogeneza oboljenja.
2.Nespecifična i specifična odbrana.
Imunitet, preosetljivost i autoimune bolesti.
3.Osnovni patološki procesi.
4.Zapaljenje.
5.Rak.

DRUGA NEDELJA

BLOK 3.
1.Gradja i funkcija nervnog sistema i čula.
2.Bolesti čula.
3.Opšta neurologija (motorni sistem,senzibilitet,refleksi,tonus)
4.Zapaljenska i vaskularna oboljenja nervnog sistema
5.Intrakranijalni tumori, neuromišićna oboljenja, psihomotorna retardacija, epilepsija)

BLOK 4.
1.Psihičke funkcije i njihovi poremećaji (opažanje, pažnja, mišljenje, pamćenje, inteligencija)
2.Psihičke funkcije i njihovi poremećaji (emocije,volja,nagoni)
3.Neuroze.
4.Psihoze.
5.Poremećaji ličnosti i bolesti zavisnosti

TREĆA NEDELJA

BLOK 5.
1.Fiziologija reprodukcije, Funkcija ovarija, Regulacija trudnoće
2. Psihosomatski značaj ginekoloških bolesti, Simptomi
i klasifikacija ginekoloških bolesti, Zapaljenske bolesti,
3.Poremećaji menstruacije, Hirurške bolesti,
4.Poremećaji reprodukcije, Bolesti dojke,
5. Posebni problemi u ginekologiji. Higijena trudnoće i antepartalna zaštita.

BLOK 6.
1.Pregledi u toku trudnoće. Poremećaji u toku trudnoće
2.Porodjaj i problemi tokom porodjajnih doba.

3.Gastrointestinalni sistem.
4.Patologija gastrointestinalnog sistema
5.Gastrointestinalne bolesti

ČETVRTA NEDELJA

BLOK 7.
1.Krv.
2.Bolesti krvi i limfnog sistema.
3.Kardiovaskularni sistem.
4.Bolesti kardiovaskularnog sistema I.
5.Bolesti kardiovaskularnog sistema II.

BLOK 8.
2.Bolesti respiratornog sistema.
3.Urinarni sistem.
4.Bolesti bubrega
5.Bolesti muškog genitalnog sistema (hipogonadizam i muški sterilitet).

PETA NEDELJA

BLOK 9.
1.Seksualno prenosive bolesti.
2.Anatomija i fiziologija kože.
3.Patološke promene na koži – Eflorescencije. Tumori kože.
4.Parazitarne dermatoze. Bakterijske infekcije kože.
5.Kožne bolesti, klasifikacija i homeopatski aspekti.

BLOK 10.
1.Infekcija. Klasifikacija infektivnih bolesti.
2.Dečije zarazne bolesti.
3.Hronične infektivne bolesti.
4.Koštano-mišićni sistem. Klasifikacija mišićno-skeletnih bolesti. Autoimune bolesti.
5.Metaboličke bolesti. Degenerativne bolesti. Druga stanja.

ŠESTA NEDELJA

BLOK 11.
1.Fiziologija endokrinog sistema.
2.Hormoni.
3.Endokrini sistem.
4.Bolesti endokrinog sistema.
5.Stres, mehanizam psihosomatskih bolesti.

BLOK 12.
1.Rast i razvoj deteta.
2.Oboljenja novorodjenčeta i odojčeta
3.Bolesti krvi i limfnih žlezda. Alergijske bolesti. Bolesti disajnih organa.
4.Bolesti srca. Bolesti organa za varenje. Bolesti urogenitalnog sistema.
5.Oboljenja nervnog sistema. Poremećaji lokomotornog aparata. Hirurška oboljenja.

SEDMA NEDELJA

BLOK 13.
1. Opšta farmakologija
2.Farmakokinetika
3.Farmakodinamika
4.Toksikologija
5.Specijalna farmakologija

BLOK 14.
1.Stomatologija. Karijes i parodontopatija
2.Amalgamske plombe. Homeopatski tretman u stomatologiji.
3.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Abdominalni bol.
4.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Bol u ledjima
5.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Problemi sa dojkama. Gušenje. Rak. Bol u grudima

OSMA NEDELJA

BLOK 15.
1.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Kašalj. Dijabetes.
2.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Nesvestica. Simptomi uha. Oči.
3.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Žuč. Gastrointestinalno krvarenje. Hemoptizije. Krvarenje.
4.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Glavobolje. Intestinalna opstrukcija. Čvorovi.
5.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Opstrukcija nosa. Bledilo.

BLOK 16.
1.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Lupanje srca. Nenormalni refleksi. Izraštaji na koži. Gutanje.
2.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Smetnje urinarnog trakta.
3.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Vaginalno krvarenje. Promena glasa. Slabost.
4.Upozoravajući znaci i slični simptomi. Gubitak telesne težine.
5.Kriterijumi crvenog svetla. Bolesti koje se ne smeju lečiti.

Predavanja počinju u Septembru 2010. godine i traju do maja 2011.godine (svaki mesec jedan dan osim u decembru). Na kraju uspešno završene obuke Udruženje za klasičnu homeopatiju ”Hahnemann” izdaje sertifikat o položenom ispitu iz medicinske nastave. Sa ovim sertifikatom omogućeno je svim nezdravstvenim radnicima, koji su završili homeopatske studije da se upišu u registar Udruženja. Predavanja su koncipirana tako da onima, koji su odlučili da steknu zvanje zdravstvenog radnika upisom u srednju medicinsku školu ona predstavlja odličnu pripremu za lako i brzo shvatanje gradiva, koje ih tamo očekuje.

Cena celokupne nastave sa ispitom za članove Udruženja je 200 eura.

Cena celokupne nastave sa ispitom za one, koji nisu članovi Udruženja je 250 eura.