Teorija i filozofija homeopatije

Osnovi filozofije i teorije
Istorija i izvori
broj časova
1. Organon
1-7 sa komentarima iz Predavanja o homeopatskoj filozofiji (Kent 1. deo)
2 časa
2. Organon
8- sa komentarima iz Predavanja o homeopatskoj filozofiji (Kent 2.deo)
2 časa
3. Organon
28-56 sa komentarima iz Predavanja o homeopatskoj filozofiji (Kent 3.deo)
2 časa
4. Organon
57-77 sa komentarima iz Predavanja o homeopatskoj filozofiji (Kent 4.deo)
2 časa
5. Organon
78-120
Hronične bolesti (1.deo)
2 časa
6. Organon
120-156
Hronične bolesti (2. deo)
2 časa
7. Organon
157-204
grčka škola (1.deo)
2 časa
8. Organon
205-243
grčka škola (2.deo)
2 časa
9. Organon
245-283
grčka škola (3.deo)
2 časa
10. Organon
283-291
Upoznavanje sa Kentovim repertorijumom
2 časa
11. Teorija
mijazama: Južnoamerička škola
3 časa
12. Teorija
mijazama: Indijska škola
3 časa
13. Homeopatski
lekovi: spravljanje
LM potencije, C4 potencije itd..
2 časa
14. Psihijatrijski
pacijenti
2 časa
Ukupno:
30 časova