GODIŠNJA SKUPŠTINA

Sastanak godišenje Skupštine Udruženja biće održan u Novom Sadu, 1. novembra 2014. godine, subota, sa početkom u 12 h.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je Homeopate upisane u Registar homeopata Udruženja, diplomirane homeopate, počasni članovi, po dva predstavnika studenata sa svake godine studija i jedan predstavnik iz grupe ostalih članova.

Ovom prilikom pozivamo vas da ostvarite svoje pravo i obavezu i da ravnopravno sa drugim članovima Udruženja učestvujete u radu Skupštine.

Na predhodnoj Skupštini Udruženja održanoj 28.1.2014. godine usvojene su izmene Statuta, jedna od njih jeste broj članova Upravnog odbora, sedam. Trenutno UO broji šest članova, dakle da bi se rad Upravnog odbora uskladio sa izmenama Statuta neophodno je izabrati sedmog člana. Pored toga jedan član Upravnog odbora, Dragana Blagojević, zbog ličnih obaveza nije više u mogućnosti da obavlja funkciju člana Upravnog odbora i molila je da je Skupština razreši te dužnosti i izabere novog člana. Usled svega navedenog predstojeća Skupština biće IZBORNA, iz tog razloga pozivamo vas da se kandidujete i podsećamo da u Upravni odbor može biti biran član Udruženja koji je član najmanje tri uzastopne godine, od kojih je najviše jedan student. Ove godine biraju se dva člana koji mogu biti iz redova Registrovanih ili diplomiranih homeopata.

Rok za dostavu kandidatura sa kratkom biografijom je 20. oktobar 2014. godine do 12h.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.